Αλλαγή αλυσίδας – γραναζιών

Αλλαγή αλυσίδας – γραναζιών

Η αλυσίδα είναι ένα από τα σημαντικότερα αναλώσιμα της μοτοσυκλέτας. Έχει τον ιδιαίτερα δύσκολο ρόλο να μεταφέρει τη δύναμη του κινητήρα στο τροχό. Η θέση της στη μοτοσυκλέτα αλλά και η συνεχής τριβή που έχει λόγω της κίνησης, έχουν ως αποτέλεσμα τη φθορά της. Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να είστε επιμελείς με τη συντήρηση της και την αντικατάσταση της όταν κρίνεται απαραίτητο.

Έχουμε τη τεχνογνωσία και την εμπειρία να ελέγξουμε και να αντικαταστήσουμε την αλυσίδα της μηχανής σας. Διαθέτουμε τον πλέον αξιόπιστο και σύγχρονο εξοπλισμό για κάθε εργασία που αφορά την αλυσίδα της μοτοσυκλέτας σας.

Η αλυσίδα θα πρέπει να ελέγχεται, να λιπαίνεται και να ρυθμίζεται κάθε 500 χλμ.