Επισκευή ελαστικών

Επισκευή ελαστικών moto

Για να ελεγχθεί σωστά, το ελαστικό πρέπει να αφαιρεθεί από τον τροχό και να ελεγχθεί για άλλες ζημιές. Συνήθως, τα ελαστικά που έχουν διανύσει έστω μικρές αποστάσεις, ενώ είναι σκασμένα δεν μπορούν να επισκευαστούν. Αν ένα ελαστικό έχει σκίσιμο δεν επισκευάζεται. Αν έχει τρύπα (π.χ. από βίδα) έως 2mm, μπορεί να επισκευαστεί, με σύγχρονες μεθόδους, εγκεκριμένες από τη βιομηχανία των ελαστικών.